ul. Wałowa 1, 59-700 Bolesławiec tel. 75/732-61-89, 692227926 KRS 0000077492 NIP 612-10-03-118

O firmie

Kancelaria Biegłych Rewidentów B.Z.S. Sp. z o.o. istnieje od 1995 roku.

Na liście podmiotów uprawnionych do badania została wpisana pod numerem 544.

Badania sprawozdań finansowych dokonywane są tylko i wyłącznie przez doświadczonych biegłych rewidentów, zobowiązanych do zachowania tajemnicy informacji, uzyskanych w trakcie badania.

Także przed i po badaniu nasi biegli rewidenci są do Państwa dyspozycji i służą radą.

Nasi pracownicy stale się dokształcają, aby nadążyć za ciągłymi zmianami w prawie. Biegli rewidenci natomiast mają ponadto obligatoryjne szkolenia raz w roku.

Obsługujemy firmy jednoosobowe, spółki osobowe, cywilne i kapitałowe. Doradzamy już na poziomie zakładania działalności gospodarczej.

Skład zarządu:

Prezes Zarządu – Teresa Stankiewicz – Biegły rewident – wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 3809.

Z-ca Prezesa – Joanna Stankiewicz-Witek