Kancelaria Biegłych Rewidentów B.Z.S. Sp. z o.o.

Firma

Kancelaria Biegłych Rewidentów B.Z.S. Sp. z o.o. istnieje od w 1995 roku. Na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów została wpisana pod numerem 544. Badania sprawozdań finansowych dokonywane są tylko i wyłącznie przez doświadczonych Biegłych Rewidentów, zobowiązanych do zachowania tajemnicy informacji, uzyskanych w trakcie badania.Kancelaria Biegłych Rewidentów B.Z.S. Sp. z o.o. otrzymała certyfikat Przejrzysta Firma nadany przez D&B w grudniu 2008 r.

Kontakt

ul. Wałowa 1

59-700 Bolesławiec

tel./ fax. 075/732-61-89

e-mail: kancelariabzs@wp.pl

Nasi biegli rewidenci

Kancelaria Biegłych Rewidentów B.Z.S. Sp. z o.o. świadczy usługi dzięki doświadczonym biegłym rewidentom. Nasi pracownicy mają ponad dziesięcioletnie doświadczenie jako biegli rewidenci oraz kilkudziesięcioletnie doświadczenie w księgowości, ponadto uczestniczą w wielu szkoleniach, dzięki czemu nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.

Prezes Zarządu – Teresa Stankiewicz Biegły rewident - wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 3809/1041.

Wiceprezes Zarządu – Franciszka Zych Biegły rewident - wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 4851/1085.

Kancelaria Biegłych Rewidentów B.Z.S. Sp. z o.o.