Kancelaria Biegłych Rewidentów B.Z.S. Sp. z o.o. ul. Wałowa 1, 59-700 Bolesławiec

tel. 75/732-61-89, 692227926 KRS0000077492 NIP612-10-03-118

Kancelaria Biegłych Rewidentów B.Z.S. Sp. z o.o.

IMG_3326as-2amm

Kancelaria Biegłych Rewidentów B.Z.S. Sp. z o.o. istnieje od 1995 roku. Na liście podmiotów uprawnionych do badania została wpisana pod numerem 544.

Badania sprawozdań finansowych dokonywane są tylko i wyłącznie przez doświadczonych biegłych rewidentów, zobowiązanych do zachowania tajemnicy informacji, uzyskanych w trakcie badania.


Nasza Kancelaria oferuje Państwu profesjonalne usługi:

  • – badanie sprawozdań finansowych,
  • – przeglądy ksiąg i sprawozdań finansowych,
  • – prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • – prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów,
  • – przekształcenia spółek,
  • – doradztwo w zakresie rachunkowości i finansów,
  • – audyt projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • – opracowanie opinii ekonomicznych,

 

Skład zarządu:

Prezes Zarządu – Teresa Stankiewicz – Biegły rewident – wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 3809.

Z-ca Prezesa – Joanna Stankiewicz-Witek